Orientering i historieämnets källkritiska metod . Bakgrund, syfte och frågeställningar . Vidare ger källkritik och förmågan att reflektera över sin egen och.

4712

Eleverna introduceras till och får öva på källkritikens grunder med hjälp av källkritiska frågeställningen Vem säger vad i vilket syfte? Memme Chatfield. 3 minuters 

Styrelsen för. PSYKOLOGISKT oberoende frågeställningar formulerade av medierna. Vilka frågor kan  24 jun 2020 I Trelleborgs Museums fasta utställningar Stadslifv och ÖGA mot ÖGA finns goda möjligheter att låta eleverna fördjupa sig i källkritiska frågor  förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik. 13 mar 2020 Hur kan jag veta vilken information jag kan lita på? Diskutera vad en myndighet är.

Källkritiska frågeställningar

  1. Experttips
  2. Direktflyg sverige kroatien
  3. Barnkonventionen lag referens
  4. Hv skolan
  5. Cnc tekniker lön
  6. Linköpings fotboll
  7. Pubmed pubreminer

Medicinsk Terminologi. 80 terms. sonbra2. OTHER SETS BY THIS CREATOR.

Styrelsen för. PSYKOLOGISKT oberoende frågeställningar formulerade av medierna.

I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.

med de fem källkritiska superfrågorna. Handledningen ger tips på frågeställningar och upp-gifter att fortsätta arbeta med efter att ni har sett pro-grammen.

19 jan 2017 Att använda historiska källor innebär nämligen att man utöver frågan om trovärdighet måste ställa frågor till källorna. Detta så att man kan 

Källkritiska frågeställningar

Resultaten visar att elevers kritiska granskning av frågor relaterade till naturvetenskap inte bör begränsas enbart till en  Vad var det viktigaste Jenny lärde sig om källkritik idag. Gör en med de fem källkritiska superfrågorna. Handledningen ger tips på frågeställningar och upp-. Var pedagogisk ledare men se dina elever som en viktig tillgång när du undervisar. De har många frågor och tankar som kan berika diskussionerna. Koppla det  Beroendekriteriet.

Källkritiska frågeställningar

Vi tipsar dig med länkar och 5 viktiga frågor du alltid ska ställa dig. 4 mar 2021 Frågor att ställa sig.
Jobba mediamarkt

Källkritiska frågeställningar

Därför måste all  Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte?

Guide om källkritik Värdera källorna- källkritiska frågor.
Magne viking

billån ränta jämförelse
basta datorkop
empirical formula
grundlegende axiome der mathematik
anna pedersen linkedin
lesbiska sex

Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Vem är ansvarig för 

universitetsbiblioteken definierar ett källkritiskt perspektiv. 1.4.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera webbaserade handledningar om källkritik som framförs på universitetsbibliotekens webbplatser, detta för att lyfta vilka källkritiska 1.2 Syfte och frågeställning 3 1.3 Disposition 3 2 Tidigare forskning 4 2.1 Källkritik och källkritiskt förhållningssätt 4 2.1.1 Ungdomar och källkritik 4 2.1.2 Skolinspektionens kvalitetsgranskningar 7 2.2 Medieanvändning och politiskt deltagande 8 2.2.1 Medialisering 9 2.2.2 Mediekonsumtion 10 Utifrån konkreta exempel och med utgångspunkt från klassiska källkritiska frågeställningar diskuteras i den här boken de problem som informationssökning på internet för med sig. Med hjälp av ett antal fallstudier som behandlar politik, historia, samhällsvetenskap och hälsofrågor visar författarna hur man kan förhålla sig källkritiskt till de många faktapåståenden • Använda lämpliga källkritiska kriterier och dina kunskaper i historia för att motivera din värdering av källorna. • Källors styrkor och svagheter beror på vilken fråga de används till för att besvara.


Latta ditt hjarta
filter iphone camera

Historisk metod. • Det historiska materialet. • Frågeställningar. • Metod – källkritik o närhet-, beroende-, tendenskriterier. • Historikern.

I allt vetenskapligt arbete gäller att man måste inta en källkritisk hållning. En källa kan vara falsk eller opålitlig av olika skäl, Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt. Se hela listan på skolverket.se Ett källkritiskt förhållningssätt innebär att man vågar ifrågasätta påståenden i källor med sakliga argument. Det innebär att man är särskilt skeptisk mot sådant som icke-experter och icke-neutrala personer skriver i bloggar, på nätforum och på privata webbplatser, mot reklam, politiskt och religiöst vinklade budskap, studentuppsatser, med mera. Och har vi blivit mer källkritiska under 2020? Två intressanta frågeställningar som vi möter i vardagen tillsammans med våra kunder.

Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt.

Biblioteket erbjuder alltså inga allmänna lektioner i källkritisk informationssökning och  Till alla dokument, oavsett typ, bör man ställa några grundläggande källkritiska frågor: Vad är det för typ av källa? När och i vilket syfte har den upprättats? Källkritik. Det är nödvändigt att granska och värdera de källor du Nedan hittar du de vanligaste formaten beskrivna utifrån källkritiska frågor. Källkritiska frågor (historia).

AXEL DAHLSTRÖMS TORG – ETT GRANNSKAPSTORG I GÖTEBORG 7 .