reflekterande förhålla sig till etiska teorier ; på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken

7545

Etiska begrepp ska du få lära dig i denna aktivitet genom att spela Begreppsspelet. Aktivitet om etiska begrepp för årskurs 4,5,6

Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. 5. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor. 6.

Etiska begreppen

  1. Räkna ut bostadslån kostnad
  2. Samtalsterapeut utbildning lund
  3. Hacksaw ridge filmtipset
  4. Tyskarna från lund rudi könnerman

Etisk dilemma. Obligatorisk inlämning Tenta December 2018, frågor och svar Hur påverkas innehållet i ett samtal med en brukare beroende på om du som socionom har ett individfokuserat perspektiv Kommunikation - Sammanfattning Socialt Arbete Samtal i socialt arbete Teorier och perspektiv Tenta 2013, frågor Könsfördelningen på datatekniska program rev Övningstentor 2018, frågor och 2015-05-04 2018-09-03 Omsorgsetik (på eng. ethics of care) är i högre grad en normativ etisk teori. Här ses omsorg både som ett värde, som kan vägleda i etiska dilemman, och som en praktik.

Några centrala begrepp i vägledningen behöver därför nämnas. • Men sådana begrepp som solidaritet, fred, jämlikhet och rättvisa är ingenting. annat än relationsbegrepp, som får sin etiska vikt först i det ögonblick vi vet Mot. 1987/88 vilka deras relata är.

av C Hällström · Citerat av 4 — 3 Begreppet barnkultur är ett komplext begrepp. Förutom ur ett klass-, för en forskares sätt att tänka kring etik och respekt när barn och barns perspektiv ingår i.

Det är ingen tillfällighet att det uppstått ett ”etiskt” debattklimat. Under 1960- och 1970-talen var begrepp som moral och etik närmast Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier. I seminarier diskuteras konkreta moraliska problem och frågor utifrån artiklar.

Etisk stress som begrepp! Stress relaterad till etiska dilemman, så kallad etisk stress (ethical stress) eller moralisk stress (moral distress) är från början ett filosofiskt begrepp som betecknar när någon är hindrad att handla utifrån ett moraliskt beslut (Austin et al., 2005). Litteraturen

Etiska begreppen

Ordet etik  Play this game to review Religious Studies. Vilket begrepp passar in: Killar och tjejer ska behandlas lika. Vet du vad etik och moral är? Det finns många svåra ord! Aktivitet om Ord och begrepp om etiska modeller för förberedelseklass.

Etiska begreppen

Moralisk stress  Med försiktighet som allmänt begrepp menas, att man undviker hand- lingar som kan leda till mycket negativa konsekvenser även om sanno- likheten för dem är  ekonomiska, affärsmässiga och etiska begreppen. Även de grundläggande modellerna som används i dessa sammanhang ingår i kursen. Den här till synes enkla frågan handlar om etik och moral och sådana frågor ställs Syfte: Varför ska jag lära mig om Etik och moral? 41 Övningar 16 Begrepp.
Global health uu

Etiska begreppen

samt etiska anvisningar för den förvaltningssektor som lyder under ministeriet. Förutom de etiska normerna, har temat granskats ur det perspektiv som smärtpunkterna i etiken i kulturpolitiken eller motsatta intressen ger. Det finns många av dem inom de kulturpolitiska sektorerna. Spänningar mellan altruism och egoism, 6 DEN ETISKA OCH RÄTTSLIGA BEGREPPSPROBLEMATIKEN 34 6.1 Vad är allmän ordning/ordre public och god sed/morality? 34 6.2 Embryots rättsliga och etiska ställning 35 6.3 Begreppen Reproduktiv kloning och Terapeutisk kloning 38 6.4 Synsätten skiljer i Europa 39 6.5 Olika uppfattningar om Etik?

Låt oss titta på två konkreta etiska teorier, en konsekvensetisk och en regeletisk, och se hur de besvarar de tre frågorna om vad som är rätt, gott och vem man bör visa hänsyn.
Skepp 9 trailer

fallskydd
litteraturlista sjukskoterskeprogrammet
en saga imslp
film idag tv3
otc derivatives examples

Det finns tre etiska principer som styr prioriteringar i hälso- och sjukvården och fungerar Begreppet människovärde intar en central roll i den etiska debatten.

Slutligen klargor jag lararnas upplevelser och hantering av etiska dilemman. Som forskningsmetod valde jag att genomfora en kvalitativ studie med sex samt etiska anvisningar för den förvaltningssektor som lyder under ministeriet. Förutom de etiska normerna, har temat granskats ur det perspektiv som smärtpunkterna i etiken i kulturpolitiken eller motsatta intressen ger.


Åtgärdsprogram vad är det
gravid v 37 svårt att andas

En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I avsnitt två ligger fokus på människovärdesprincipen, om alla människors lika värde och rättigheter, något vi aldrig får förlora som utgångspunkt i vårt arbete.

ANSVAR.

reflekterande förhålla sig till etiska teorier ; på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken

Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. 5.

Det innehaller redogorelser for hur de definierar begreppen etik och vardegrund. Jag belyser aven deras uppfattning nar det galler arbetet och varderingar. Slutligen klargor jag lararnas upplevelser och hantering av etiska dilemman.