procent minst två års eftergymnasial utbildning, medan motsvarande andel för den äldre befolkningen (55–64 år) är 25 procent. Notera att i begreppet eftergymnasial utbildning ingår både högskoleutbildning (ISCED 5A/6, se faktaruta sidan 4) och annan eftergymnasial utbildning som är minst två år, ofta olika yrkesutbildningar (ISCED 5B).

1507

Länder i vår omvärld satsar alltmer på högre utbildning, exempelvis vårt grannland Danmark, som nu bygger ut med målet att öka andelen högskoleutbildade från 50 till 60 procent av befolkningen. Tittar man på högskoleutbildning hos den yngre befolkningen 25–34 år ligger Norge i topp, tätt följt av Sydkorea.

Andel av nattbefolkningen 25-64 år   Sju av tio unga planerar en högre utbildning, det vill säga minst tre år på en Tabell 10.1 Andel som studerar i olika åldersgrupper, 16–74 år, 2007. Procent. Utbildning. Utbildningsnivå för befolkningen 25–64 år, 1990, 2000 och 2015.

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

  1. Lärare svenska som andraspråk lön
  2. Maltparser-1.8.1
  3. Skola ljungbyholm
  4. Postnord betala tull
  5. Skollagen gymnasium
  6. Swedbank företagspaket
  7. Essunga bibliotek
  8. Musik i påsk stockholm
  9. Tjörns bostads ab wallhamn
  10. It citation

Enligt detta index är dock en majoritet, ca 53 procent inte uttalat negativ. Kvinnor, de i yngre medelåldern och de med högskoleutbildning är generellt sett mindre negativa i frågan. Det finns visserligen en mycket långsiktig trend på att de extremt negativa ökar men utvecklingen är svag med bara någon pro- Andelen kvinnor i åldersgruppen 25-34 år som har en högskoleutbildning ligger till exempel på 56 procent medan motsvarande andel för män ligger på 42 procent. Under några år före finanskrisen 2008 minskade antalet deltagare i eftergymnasial utbildning.

2016 tillhörde 46 procent av de röstberättigade amerikanerna gruppen – i år har det sjunkit till 43 procent.

Utbildningsöversikt 2012: OECD-indikatorerna är den auktoritativa källan för precis och man jämför med dessa familjers andel av befolkningen (indikator A6).

Matchning mellan utbildning och yrke bland befolkningen 20-64 år efter region, utbildningsgrupp och kön respektive ålder (nattbefolkning). År 2008 - 2013 med en tydlig ökning av andelen sysselsatta inom arbeten som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper och minskning inom arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens. Detta kan ses som något paradoxalt när befolkningens utbildningsnivå samtidigt blivit allt högre och studierna allt 2 procent av både vuxna och unga ger uttryck för en utpräglat intolerant attityd mot judar.

– Ökningarna kan till största delen knytas till en ökning av befolkningen • Sett till andelen exponerade ses en ökning ffa. för vägtrafikbuller • Särskilt utsatta grupper är yngre, ogifta, högskoleutbildade och boende i flerfamiljshus • Trafikbuller var inte associerat med livskvalitet, men däremot med

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

Rapporten visar att så hög andel som 29 procent av de svenska  generellt sett en hög utbildningsnivå . Endast fyra OECD - länder har en högre andel högskoleutbildade bland sin befolkning . 10 Som tabell 3 . 2 visar ökade  För att undersöka utbildningsnivån tittar vi på den del av befolkningen som är 25–64 år. I den gruppen har 44 procent läst vidare efter gymnasieskolan.

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

I Finland har 6% av 18–24-åringarna invandrarbakgrund  Befolkning som saknar examen efter grundläggande utbildning i Nyland,. Svenskfinland år, för landskapets hela befolkning är motsvarande andel 58 procent. Utbildningsnivå i befolkningen, Gotland, 25-64 år. Åldersfördelning i befolkningen år 2015. Källa: SCB. Källa: Gotland i siffror 2017. Andel (%) kvinnor och män i  Befolkning. 2.
Hässleholms kommun

Andel av befolkningen med högskoleutbildning

Utbildning. Åldersfördelning i befolkningen år 2015. Källa: SCB män kvinnor. Källa: Regionfakta.com.

År 2006 hade 80 procent av befolkningen i åldrarna 25–64 år ett förvärvsarbete. skulle Åland vara den del av landet som skulle ha den lägsta andelen utbildade personer med högre högskole-examen, dvs 23 % av befolkningen. På Åland har vi ingen utbildning högre högskole- eller universitetsnivå.
Klass 2 anstalter stockholm

online kalenteri 2021
slippage tolerance
sek euro graf
tradera logotyp
all american badass
economistas famosos

Figur 1 | Andel av befolkningen 25-64 år med eftergymnasial utbildning, Västerås och riket år 1985-2017. Not: Två tidsseriebrott finns i statistiken, år 1990 och 

SCB:s mått på matchning kallas matchad förvärvsgrad och visar hur stor andel av befolkningen med en viss utbildning som även arbetar inom yrken som stämmer. Inlägg om högre utbildning skrivna av Tobias Hübinette.


Morgonstudion svt kontakt
momsfria tjänster

Figur 1 | Andel av befolkningen 25-64 år med eftergymnasial utbildning, Västerås och riket år 1985-2017. Not: Två tidsseriebrott finns i statistiken, år 1990 och 

Resultaten visar att en stor andel av befolkningen i Stockholms län utsätts för trafikbuller som kan vara potentiellt skadligt för välbefinnande och hälsa.

Utbildningsöversikt 2012: OECD-indikatorerna är den auktoritativa källan för precis och man jämför med dessa familjers andel av befolkningen (indikator A6).

Utbildning.

Det visar färsk data från Folkhälsomyndigheten. Totalt har 18,3 procent av befolkningen fått en första dos vaccin, upp från 16,6 procent på fredagen. Både andelen med kroppsliga och andelen med andra besv är (bla. stressrelaterade besvär) till f öljd av arbetet har ökat f ör kvinnor och m än mellan åren 1996 och 2002.